Vi sponsrar Dockprojektet

dockor

2017-08-15

16-20 augusti hålls en workshop i Ateljé Växthuset i Trädgårdsföreningen. Knapp-Carlsson är med som sponsor.

Dockprojektet är ett initiativ för att stärka demokratiska krafter i både Sverige och utomlands. Dockor görs på olika ställen i vårt land, men också över hela världen. Dockprojektet pågår i dagsläget i bland annat Kanada, Colombia, Japan, Ryssland, Somalia, Spanien, Sverige, Sydafrika och Zimbabwe. Dockorna med sina budskap kommer 2018 att skickas till FN för att därefter delas ut till barn i flyktingläger.

Knapplådor